پیش بینی افزایش 40 درصدی خرید گندم در 5 استان


تهران – ایرنا – شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: آمار تولید گندم بر اساس سطح زیر کشت و رشد مورد انتظار تولید گندم در 5 استان مورد بررسی لرستان، خراسان شمالی، اصفهان از سمنان و سیستان و بلوچستان به طور متوسط ​​40 درصد افزایش نشان می دهد. خرید تضمینی این محصول استراتژیک بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087686/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار