پیش بینی تولید بیش از 500 هزار تن شکر در هشت واحد نیشکر خوزستان

شکر، الکل، تخته های صنعتی (MDF)، تفاله و خوراک دام از جمله محصولات شرکت توسعه نیشکر خوزستان و صنایع جانبی است.

به گفته وی، تولید شکر در سال گذشته در هشت واحد نیشکر خوزستان حدود 470 هزار تن بوده است.

عملیات عملیاتی واحدهای نیشکر خوزستان به استثنای واحد نیشکر هفت تپه که از ۲۷ مهرماه سال گذشته با تصمیم سران سه قوه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد. ، از ابتدای دهه 70 شروع شد و یکی پس از دیگری به بهره برداری رسید.

به گزارش ایرنا، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با هشت شرکت نیشکر، هفت تپه، دهخدا، امام خمینی (ره)، دعبل خزایی، میرزاکوچک خان، سلمان فارسی، امیرکبیر و فارابی با حدود 700 هزار تن شکر، حدود 40 درصد شکر مورد نیاز کشور.

تولید سالانه نیشکر در تمامی واحدهای نیشکر خوزستان حدود 9 میلیون تن است. کل محصولات کشاورزی، باغی، لبنی و دامی خوزستان حدود 17.5 میلیون تن معادل 14 درصد کل تولید کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84904743/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C

عبدالعلی ناصری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در فصل زراعی 1401-1401 مدیریت آب در هشت واحد نیشکر خوزستان بهتر از فصل کشاورزی سال گذشته بوده و این بهبود وضعیت را نشان می دهد. مزارع نیشکر را بیرون آورد. تنش آبی تا حد زیادی

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع وابسته در بازدید از مزارع نیشکر شعیبیه شوشتر وضعیت رشد گیاهان نیشکر را نسبت به سال گذشته مساعدتر توصیف کرد.

شرکت نیشکر میان آب و کشت و صنعت کارون در شمال خوزستان از دیگر شرکت های مستقل نیشکر در خوزستان هستند.

ناصری با بیان اینکه برداشت نیشکر در سطح حدود 70 هزار هکتار از مزارع نیشکر هشت واحدی از ابتدای آبان ماه آغاز می شود، افزود: برداشت نیشکر تا پایان فروردین 1402 ادامه دارد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار