پیش بینی تولید 1.2 میلیون تن انار در سال جاری / انار شب یلدا ارائه شد


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تولید یک میلیون و 200 هزار تن انار در کشور را پیش بینی کرد و گفت: با وجود خشکسالی و سرمازدگی در برخی باغات، انار مورد نیاز شب یلدای شب یلدا است. ارائه شده است و ما هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970297/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار