پیش بینی تولید 12 میلیون تن گندم در سال جاری


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد با توجه به شرایط جوی تولید گندم امسال به 12 میلیون تن برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091582/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار