پیش بینی تولید 12.5 میلیون تن گندم در سال جاری / تابلوی قیمت تعیین کننده قیمت گندم


تهران – ایرنا – مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در سال جاری را 12.5 میلیون تن گندم پیش بینی کرد و گفت: شورای قیمت هنوز جلسه ای برای بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم برگزار نکرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087720/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار