پیش بینی تولید 27 میلیون تن سبزی و صیفی در کشور


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر علوفه و فرآورده های علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی تولید بیش از 27 میلیون و 100 هزار تن سبزی و صیفی در کشور را برای سال زراعی 1402-1401 پیش بینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968018/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار