پیش بینی تولید 271 هزار تن گندم در استان مرکزی


اراک – ایرنا – با وجود خشکسالی ها و کاهش بارندگی ها به ویژه در زمستان گذشته و اوایل بهار سال جاری در استان مرکزی، تولید 271 هزار تن گندم در اراضی کشاورزی استان پیش بینی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116010/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B7%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار