پیش بینی خرید 8.5 میلیون تن گندم از کشاورزان / رشد 6 برابری کشت قراردادی


تهران – ایرنا – مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس برآوردها از کل سطح زیر کشت گندم کشور بین 8 تا 8.5 میلیون تن گندم تضمینی پیش بینی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083384/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار