پیش بینی منابع مالی برنامه هفتم واقع بینانه است


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی گفت: در برنامه هفتم توسعه به پیش بینی های واقعی تری از منابع مالی پرداخته شده است و این عناصر از ویژگی های برنامه جدید نسبت به برنامه ششم قبلی است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85143448/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار