چرا باید برای محافظت از قورباغه ها و وزغ ها بیشتر تلاش کنیم

من در اوایل دهه 1990 در کالج بودم که لیسیدن وزغ آخرین وحشت دارویی بود. من صحبت های زیادی در مورد آن به یاد دارم، اگرچه به یاد ندارم کسی وزغ را لیس زده باشد یا حتی هیچ دوزیست دیگری.

تصویر پیش فرض New Scientist

نزدیک ترین فرد به آزمایش روانگردان واقعی، دانشجوی معماری به نام مارک بود که سیگار کشیدن پوست موز را امتحان کرد. من فکر نمی کنم کار کند. اما چیز وزغ از بین نرفته است. تنها در سال گذشته، خدمات پارک ملی ایالات متحده از بازدیدکنندگانش خواست که از لیسیدن وزغ ها دست بردارند به دلیل تأثیری که داشت (احتمالاً روی بازدیدکنندگان و وزغ ها). …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834412-800-why-we-should-do-more-to-protect-frogs-and-toads/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار