چرا دانشمندان فضایی به داستان های علمی تخیلی نیاز دارند؟

2H8TP9E جودی فاستر در CONTACT (1997) به کارگردانی رابرت زمکیس.  اعتبار: WARNER BROTHERS / آلبوم

جودی فاستر در تماس (1997)

تنها داستان علمی تخیلی که در دوران کوچکی توجه من را به خود جلب کرد، جدای از راهپیمایی ستاره ای و رابرت هاینلین غریبه در سرزمین غریبرمان بود مخاطب توسط کارل سیگان وقتی 15 ساله بودم، نسخه سینمایی 1997 را دیدم که او و همسرش آن درویان به اقتباس از آن برای نمایش کمک کرده بودند. بعداً، در سن 17 سالگی، در اولین ترم تحصیلی ام در کالج، کتاب را خواندم و پذیرفتم که فقط نمی توانم بخوانم. پارک منسفیلد بی پایان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734320-700-why-space-scientists-need-science-fiction/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

برادران وارنر/آلبوم/علمی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار