چرا در سال 2022 شاهد امواج گرمای زیادی در سراسر جهان بودیم؟

علاوه بر بدترین موج گرما در تاریخ جهان در چین، بسیاری از نقاط دیگر در سراسر جهان رکورد گرمای شدید را شکسته اند.

محیط


| تحلیل و بررسی

8 سپتامبر 2022

موج گرما در چین به خشکسالی و کاهش سطح آب در رودخانه یانگ تسه کمک کرد

تصاویر رن یونگ/SOPA/LightRocket از طریق گتی ایماژ

امسال چین با بدترین موج گرما در تاریخ مواجه شد. بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز گرمای شدید را تجربه کرده اند و رکوردهای بسیاری شکسته شده و عواقب ویرانگری از جمله مرگ و میر بسیار زیاد است. مدت‌هاست که به ما هشدار داده شده بود که با گرم شدن سیاره، امواج گرمای شدید بیشتری رخ خواهد داد، اما برخی رویدادهای امسال بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند. پس چه خبر؟

سطح پایین آب در رودخانه یانگ تسه
امسال با موج گرما در بسیاری از مناطق نیمکره جنوبی آغاز شد. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2336829-why-have-we-seen-so-many-heatwaves-around-the-world-in-2022/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار