چرا در سال 2022 شاهد امواج گرمای زیادی در سراسر جهان بودیم؟

امسال با موج گرما در بسیاری از مناطق نیمکره جنوبی آغاز شد. …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2336829-why-have-we-seen-so-many-heatwaves-around-the-world-in-2022/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

امسال چین با بدترین موج گرما در تاریخ مواجه شد. بسیاری از نقاط دیگر جهان نیز گرمای شدید را تجربه کرده اند و رکوردهای بسیاری شکسته شده و عواقب ویرانگری از جمله مرگ و میر بسیار زیاد است. مدت‌هاست که به ما هشدار داده شده بود که با گرم شدن سیاره، امواج گرمای شدید بیشتری رخ خواهد داد، اما برخی رویدادهای امسال بسیار فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده‌اند. پس چه خبر؟

علاوه بر بدترین موج گرما در تاریخ جهان در چین، بسیاری از نقاط دیگر در سراسر جهان رکورد گرمای شدید را شکسته اند.

محیط


| تحلیل و بررسی

8 سپتامبر 2022

سطح پایین آب در رودخانه یانگ تسه

توسط احمد گل کار

احمد گل کار