چرا مغز ما بیش از هر حیوان دیگری انرژی مصرف می کند؟

اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مغز انسان را سالم نشان می دهد

اسکن تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مغزهای سالم را نشان می دهد

برخی از پستانداران دارای مغزهای بزرگتر و سلولهای عصبی یا نورونهای بیشتری نسبت به انسانها هستند، که این امر باعث می شود که مشخص نباشد چگونه ما توانایی بسیار پیشرفته ای برای تفکر انتقادی ایجاد کرده ایم.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2373899-why-our-brain-uses-up-more-energy-than-that-of-any-other-animal/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مغز انسان نسبت به هر حیوان دیگری نیاز به انرژی بیشتری دارد، به ویژه در مناطق مهم خاصی، که ممکن است کلید تکامل شناخت پیچیده ما بوده باشد. دانستن اینکه چگونه مصرف انرژی در مغز متفاوت است نیز می تواند به ما در درک بهتر و درمان برخی بیماری ها مانند بیماری آلزایمر و افسردگی کمک کند.

سایمون فریزر/کتابخانه عکس علمی

توسط احمد گل کار

احمد گل کار