چرا میلیاردها خرچنگ برفی از آب های آلاسکا ناپدید شده اند؟

این احتمال وجود دارد که ما همچنان شاهد آن باشیم [snow crab] وستفال می گوید که ADF&G در طی بررسی خود در تابستان امسال تعداد زیادی خرچنگ جوان را مشاهده کرد. “ما امیدواریم که اگر این خرچنگ های کوچک زنده بمانند … جمعیت در نهایت بازسازی خواهد شد.”

به گفته ایالات متحده، از اوایل دهه 1980، جمعیت خرچنگ برفی حدود 30 کیلومتر به سمت شمال حرکت کرده است. سازمان حفاظت محیط زیستاحتمالاً به این دلیل که حیوانات به دنبال دمای سردتر بودند.

آلاسکا نیز برداشت محصول را به حالت تعلیق درآورده است شاه خرچنگ قرمز (Paralithodes camtschaticus) برای دومین سال متوالی، با اشاره به تعداد کم خرچنگ های ماده بالغ. هنوز معلوم نیست توقف برداشت خرچنگ برفی چقدر طول خواهد کشید. اگرچه این یک ضربه به صنعت ماهیگیری محلی است، اما مقامات می گویند این اقدام برای محافظت از خرچنگ های باقی مانده ضروری است.

بسیاری از خرچنگ های برفی از آب های آلاسکا ناپدید شده اند که اداره ماهی و شکار آلاسکا (ADF&G) مجبور به انجام این کار شده است. لغو صید خرچنگ برفی برای اولین بار. دقیقاً مشخص نیست که چرا خرچنگ ها به این سرعت ناپدید می شوند، اما گرم شدن آب می تواند مقصر باشد.

ایالت آلاسکا برداشت خرچنگ برفی را برای اولین بار به دلیل کاهش چشمگیر 90 درصدی جمعیت لغو کرد. در اینجا چیزی است که ما در مورد دلیل ناپدید شدن بسیاری از خرچنگ ها می دانیم

زندگی


17 اکتبر 2022

میلیاردها خرچنگ برفی از آب های آلاسکا ناپدید شده اند

در سال 2018، تقریباً 8 میلیارد بود خرچنگ برفی (Chionoecetes opilio) پایین کشیدن دریای برینگ. سال گذشته، این تعداد به تنها 1 میلیارد کاهش یافت که کاهش جمعیت بیش از 87 درصد است.

کمبود خرچنگ می‌تواند نتیجه آب گرم دریای برینگ در سال‌های 2018 و 2019 باشد. میراندا وستفال در ADF&G. سخت پوستان دوستدار آب سرد ممکن است محدود به آب انجماد شده باشند که دسترسی به غذا را کاهش می دهد و رقابت را افزایش می دهد. وستفال می‌گوید این امر می‌توانست خرچنگ‌ها را تحت فشار قرار دهد و در برابر بیماری و شکار مستعدتر شود.

درباره این موضوعات بیشتر بدانید:


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342806-why-have-billions-of-snow-crabs-disappeared-from-alaskan-waters/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

عکس استوک دانیتا دلیمونت / آلامی

خرچنگ برفی در یک تور

توسط احمد گل کار

احمد گل کار