چندین طرح بزرگ کشاورزی در هرمزگان افتتاح و شخم زده شده است


بندرعباس – ایرنا – چند طرح بزرگ کشاورزی در هرمزگان با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 750 میلیارد ریال عصر شنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار هرمزگان و تنی چند از مسئولان استانی افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027272/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار