چهار هزار و 500 شناور صیادی فعال در آبهای هرمزگان
بندرعباس – ایرنا – استان هرمزگان با 4 هزار و 500 شناور صیادی فعال و 35 هزار صیاد، بیش از یک چهارم محصولات ماهی کشور را تولید می کند و سهم قابل توجهی در ارزآوری و صادرات از طریق فرآورده های ماهی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122411/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار