چگونه اتم هایی که ما را تشکیل می دهند در سراسر جهان جعل می شوند؟

NGC 1858 یک خوشه ستاره ای باز در ناحیه شمال غربی ابر ماژلانی بزرگ، کهکشان اقماری کهکشان راه شیری است که مناطق ستاره ساز فراوانی دارد.

NGC 1858 یک خوشه ستاره ای باز در ناحیه شمال غربی ابر ماژلانی بزرگ، کهکشان اقماری کهکشان راه شیری است که مناطق ستاره ساز فراوانی دارد.

ما از کجا آمده ایم؟ این سوال ساده ناشی از یک تمایل اساسی به…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2363058-how-are-the-atoms-that-form-us-forged-across-the-universe/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

NASA، ESA، G. Gilmore و Gladys Kober حق چاپ: NASA، ESA، G. Gilmore و Gladys Kober

مطلب زیر گزیده ای از خبرنامه ما در فضا-زمان گمشده است. هر ماه، صفحه کلید را به یک یا دو فیزیکدان می‌دهیم تا درباره ایده‌های جذاب گوشه‌ای از جهان به شما بگویند. در اینجا می‌توانید برای Lost in Space-Time به صورت رایگان ثبت‌نام کنید.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار