چگونه متوجه می شوید که کسی به شما دروغ می گوید؟ فقدان جزئیات می تواند به آنها خیانت کند

آنا تولیپووا/آلامی

بررسی بهترین راه برای شناسایی دروغ ها نشان داد که تمرکز بر سطح جزئیات آنچه مردم می گویند، در حالی که همه سرنخ های دیگر را نادیده می گیرند، مؤثرترین روش است – اما اگر دروغگوها بدانند، راحت تر می توانند شما را فریب دهند.

آیا حفظ تماس چشمی به این معناست که احتمال دروغ گفتن در افراد کمتر است؟

افرادی که برای تشخیص دروغ آموزش دیده اند اغلب به نشانه های متعددی مانند تماس چشمی، طول مدت پاسخ ها و جزئیات آنچه مردم می گویند متکی هستند، اما مطالعات نشان داده است که ارزیابی طیف وسیعی از اطلاعات رفتاری…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2365049-is-someone-lying-to-you-a-lack-of-detail-may-give-them-away/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

زن به مرد نگاه می کند

توسط احمد گل کار

احمد گل کار