چینی ها کمترین احتمال را دارند که چپ دست هستند

از هر 10 نفر 1 نفر چپ دست هستند

هوگو اسپایر در دانشگاه کالج لندن و همکارانش در حال نظارت بر یک مطالعه طولانی مدت هستند که توانایی افراد در جهت یابی با استفاده از بازی های تلفن همراه را ارزیابی می کند. تلاش قهرمان دریایی.

به عنوان بخشی از این تحقیق، بیش از 400000…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369496-people-in-china-are-the-least-likely-to-report-being-left-handed/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اوا کاتالین/گتی ایماژ

کمتر از 3 درصد از چینی ها ادعا می کنند که چپ دست هستند، در حالی که میانگین جهانی نزدیک به 10 درصد است. محققان بر این باورند که این تفاوت احتمالاً به دلیل انگ فرهنگی ماندگار علیه چپ دست بودن است که در جاهای دیگر به جز ژنتیک مشکل‌ساز نیست.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار