چین پانداها را از باغ وحش های ایالات متحده بازپس گرفت – آیا دوران سیاست پاندا به پایان رسیده است؟منبع: https://www.newscientist.com/article/2364886-china-reclaims-pandas-from-us-zoos-is-the-panda-politics-era-over/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار