کاخ شیرین بوشهری با برداشتی تازه و مرطوب


بوشهر – ایرنا – چرخ طبیعت می چرخد. فصل خرما نزدیک است، میوه خرما در گرمای سوزان تیرماه در حال رسیدن است و نهال آماده چیدن و شیرین کردن کام بوشهری ها و دیگر هموطنان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173161/%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B7%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار