کارگروه آفات خرما در جنوب کرمان وزارت جهاد تشکیل شد

اخبار مربوط به سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمان را از طریق فایل زیر دنبال کنید:

وی گفت: سالانه بیش از 200 هزار تن خرما و بیش از 600 هزار تن مرکبات در بخش باغبانی منطقه جنوب استان کرمان تولید می شود.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی برومندی روز جمعه در سفر به جنوب استان کرمان اظهار داشت: در هفته کاری پیش رو کارگروهی با حضور معاونت باغبانی، سازمان حفظ نباتات و پژوهشکده گیاهان دارویی تشکیل می شود. در اين زمينه.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، منطقه جنوب استان کرمان است، گفت: سالانه بیش از پنج میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که این میزان تولید می شود. خیلی مهم است. .

وی افزود: امیدواریم در سفر هیات دولت این اعتبارات به تصویب برسد که تزریق این میزان اعتبار در جنوب کرمان به توسعه سریع و پایدار کشاورزی این منطقه کمک کند.

برومندی سفر رئیس جمهور به جنوب استان کرمان را مهم برشمرد و گفت: در این سفر با توجه به اهمیت منطقه برای جنوب استان کرمان، 2 هزار میلیارد تومان از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای پروژه های بخش کشاورزی به دولت پیشنهاد شد.

دیار کریمان میزبان سی و یکمین سفر استانی رئیس جمهور است


منبع: https://www.irna.ir/news/84851311/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار