کاشت درخت توسط گروه های جهادی سراسر کشور همزمان با نهال کاری رهبر معظم انقلاب


تهران- ایرنا- فرمانده بسیج وزارت جهاد کشاورزی از کاشت نهال توسط جهادگران و بسیجیان این وزارتخانه در استان های کشور همزمان با غرس نهال توسط مقام معظم رهبری خبر داد. انقلاب در روز درختکاری


منبع: https://www.irna.ir/news/85041394/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار