کاشت 40 میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از توزیع و کاشت 40 میلیون اصله نهال جنگلی مثمر و غیر مثمر به صورت رایگان در هفته منابع طبیعی در سراسر کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048700/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار