کالیفرنیا بیش از تمام مخازن خود آب زیرزمینی را از دست داده است

جورج رز/ گتی ایماژ

مخزن نیو ملونز در کالیفرنیا

دره مرکزی کالیفرنیا از سال 2004 به دلیل پمپاژ سنگین در دوره های خشکسالی حدود 85 کیلومتر مکعب از آب زیرزمینی خود را از دست داده است.

مخزن نیو ملونز در کالیفرنیا

دره مرکزی یکی از پربارترین مناطق کشاورزی در جهان است که 40 درصد از میوه ها و آجیل های تولید شده در ایالات متحده را تولید می کند.. زمانی که آب های سطحی برای آبیاری همه این محصولات کافی نباشد، کشاورزان آب های زیرزمینی را از سفره های زیرزمینی منطقه پمپاژ می کنند. بیش از یک قرن است که کشاورزان آب زیرزمینی را بیشتر از آنچه که با ذوب برف و بارندگی جایگزین شده است، پمپاژ کرده اند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2343617-california-has-lost-more-groundwater-than-held-in-all-its-reservoirs/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار