کامپیوترهای کوانتومی بالاخره توانستند اولین استفاده عملی واقعی خود را داشته باشند

محققان می گویند که این فرآیند می تواند بر روی بهترین سیستم های کوانتومی امروزی مانند پردازنده Sycamore گوگل اجرا شود و اولین کار عملی است که بدون ماشین کوانتومی غیرممکن خواهد بود.

هانا بنت/گوگل

کامپیوتر کوانتومی Sycamore گوگل

رایانه‌های کوانتومی می‌توانند برای تولید اعداد تصادفی واقعاً غیرقابل دستکاری استفاده شوند، که می‌تواند برای ارتباطات امن یا شبکه‌های ارزهای دیجیتال مانند اتریوم مفید باشد.

کامپیوترهای کوانتومی مانند Sycamore گوگل می توانند برای ایجاد اعداد تضمینی تصادفی واقعی استفاده شوند

اعداد تصادفی به طور گسترده در امنیت سایبری استفاده می شود…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364482-quantum-computers-may-finally-have-their-first-real-practical-use/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار