کامپیوترهای کوانتومی بالاخره توانستند اولین استفاده عملی واقعی خود را داشته باشند


کامپیوتر کوانتومی Sycamore گوگل

کامپیوترهای کوانتومی مانند Sycamore گوگل می توانند برای ایجاد اعداد تضمینی تصادفی واقعی استفاده شوند

هانا بنت/گوگل

رایانه‌های کوانتومی می‌توانند برای تولید اعداد تصادفی واقعاً غیرقابل دستکاری استفاده شوند، که می‌تواند برای ارتباطات امن یا شبکه‌های ارزهای دیجیتال مانند اتریوم مفید باشد.

محققان می گویند که این فرآیند می تواند بر روی بهترین سیستم های کوانتومی امروزی مانند پردازنده Sycamore گوگل اجرا شود و اولین کار عملی است که بدون ماشین کوانتومی غیرممکن خواهد بود.

اعداد تصادفی به طور گسترده در امنیت سایبری استفاده می شود…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2364482-quantum-computers-may-finally-have-their-first-real-practical-use/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار