کامپیوترهای کوانتومی می توانند یک سیاهچاله را در دهه آینده شبیه سازی کنند

یک هدف دیرینه برای فیزیکدانانی مانند خوان مالداسینا در موسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی، قرار است تئوری های مکانیک کوانتومی و گرانش را متحد کند. Maldacena و دیگران فکر می کنند سیاهچاله ها می توانند سرنخ هایی برای نظریه گرانش کوانتومی داشته باشند زیرا آنها …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2370695-quantum-computers-could-simulate-a-black-hole-in-the-next-decade/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

به گفته یکی از فیزیکدانان نظری برجسته جهان، یک کامپیوتر کوانتومی که قادر به شبیه سازی رفتار عجیب و غریب یک سیاهچاله و پاسخ به سوالات در مرز فیزیک مدرن است، در دهه آینده ظهور خواهد کرد.

سیاهچاله ها اسرار زیادی در خود دارند

وادیم سادوفسکی / شاتر استوک

توسط احمد گل کار

احمد گل کار