کاهش آلودگی خاک با استفاده از آفت کش ها و کودهای سازگار با محیط زیست


تهران – ایرنا – معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حفظ خاک باید اقداماتی را برای استفاده از کودها و سموم شیمیایی سازگار با محیط زیست انجام دهیم که باعث کاهش آلودگی خاک می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962031/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار