کاهش روند قیمت گوشت مرغ/ادامه برخورد با فروشندگان مرغ یکروزه با قیمت بالا


تهران- ایرنا- مدیرکل بازرسی و نظارت کالاهای وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر خبر داد و گفت: بر اساس گزارش های ارسالی، برای تعدادی از گرانفروشان شکایت شده است. مرغ پیر شده و این روند ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120447/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار