کاهش سهمیه سوخت گلخانه های جنوب کرمان گاز زدن را جدی بگیرید


جیرفت – ایرنا – بر اساس سیاست شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سهمیه سوخت گلخانه های مستقر در محدوده شبکه گاز قطع می شود و فرماندار شهرستان جیرفت و سایر نهادهای مرتبط از قبل به گلخانه داران یادآوری می کنند. در نظر گرفته شده برای آماده سازی بای پس گاز.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060700/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%B4%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار