کاهش قیمت خرید تضمینی گندم در کردستان صحت ندارد


سنندج-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: قیمت مصوب شورای قیمت گندم در سال 1402 حدود 15 هزار تومان در هر کیلو است و کاهش این نرخ در استان صحیح نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168665/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار