کاهش قیمت گوشت قرمز از هفته جاری/ وضعیت ذخایر گوشت مساعد است


تهران – ایرنا – رئیس اتحادیه صادرکنندگان دام کشور از کاهش قیمت گوشت قرمز از هفته جاری خبر داد و وضعیت ذخایر گوشت قرمز در کشور را مطلوب دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991191/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار