کاهش قیمت گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار؛ کیلویی کمتر از 50000 تومان


تهران- ایرنا- بررسی ها نشان می دهد هر کیلوگرم گوشت مرغ با قیمت 49 هزار و 500 تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999562/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار