کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی با یکپارچه سازی زمین


تهران – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: هزینه های تولید در بخش کشاورزی بالاست و یکی از عوامل کاهش این هزینه ها تجمیع و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093137/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار