کاهش 40 درصدی قیمت برنج در شمال کشور / برنج خارجی 15 درصد ارزان شد

وی گفت: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی در طارم گیلان 82 هزار تومان، هاشمی 72 هزار تومان، فجر 42 هزار تومان و ندا 32 هزار تومان است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: امروز قیمت برنج ممتاز خارجی در بازار از 37 هزار تومان به 32 هزار تومان کاهش یافته است که این به معنای کاهش 15 درصدی قیمت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84871837/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1

قسملی حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا از کاهش قیمت برنج در سراسر کشور خبر داد و افزود: هم اکنون تولید برنج ایرانی 30 درصد افزایش یافته است، بازار راکد است، انبارها پر از برنج ایرانی در سال گذشته است. . ، رفع تحریم واردات برنج و ذخایر کافی. برنج قیمت این محصول را کاهش داده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: اکنون با توجه به افت قیمت این محصول در بازار، هموطنان می توانند برنج ایرانی را با قیمت مناسب خریداری کنند.

ادامه کاهش قیمت برنج

حسنی بیان کرد: با توجه به فراوانی برنج در کشور، پیش بینی می شود در صورت تداوم کاهش قیمت برنج، راهکاری برای صادرات این محصول تولید داخل برای 6 میلیون ایرانی خارج از کشور نیز در نظر گرفته شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار