کاهش 40 درصدی واردات گندم با افزایش چشمگیر تولید ملی

وی با تاکید بر اینکه برای تامین نیاز داخلی و حفظ ذخایر استراتژیک، بخشی از گندم کشور از محل واردات تامین می شود، گفت: این محصول با کشتی های بزرگ وارد بنادر کشور شد و در مقایسه با تخلیه، بارگیری و ارسال به مراکز مصرف و مراکز نگهداری گندم در سراسر کشور

وی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون 7 میلیون و 200 هزار تن گندم به عنوان وثیقه توسط دولت خریداری شده است، گفت: ارزش کل گندم خریداری شده توسط دولت 83 هزار میلیارد تومان است که همگی به کشاورزان عزیز پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پارسال 4.5 میلیون تن گندم از تولیدکنندگان داخلی خریداری و 6.4 میلیون تن وارد شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد با ادعای اینکه به این ترتیب واردات این محصول نسبت به سال گذشته بیش از 40 درصد کاهش داشته است، افزود: نیاز سالانه گندم کشور برای تولید و تجارت نان. و صنعت در مجموع حدود 11 میلیون تن است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی کل خرید تضمینی گندم در سال گذشته را 4.5 میلیون تن اعلام کرد و خاطرنشان کرد: امسال میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل 2.7 میلیون تن افزایش یافته است که حاکی از رشد حدودی است. 60 درصد در خرید این محصول نسبت به سال گذشته.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914667/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار