کاهش 50 درصدی ارز مورد نیاز برای صادرات مرکبات و برنج از مازندران اجرایی شد.


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: تعهدات ارزی برای توسعه بازار فروش و صادرات محصولات کشاورزی از جمله برنج و مرکبات 50 درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956323/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار