کسری گوشت مرغ استان ها برطرف شد


تهران- ایرنا- مدیر کل عرضه دام و فرآورده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: اکنون کمبود گوشت مرغ مورد نیاز استان ها برطرف شده و مشکلی در این زمینه نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093249/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار