کشاورزان ماهشهری برای آماده شدن برای برداشت محصول پاییزه با کمبود سوخت مواجه هستند

حامد یوسفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکنون برخی از کشاورزان ماهشهری هر لیتر گازوئیل را تا 80 هزار ریال برای تراکتور خود از کامیون داران خریداری می کنند که فشار مضاعفی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.

وی گفت: بسیاری از کشاورزان مناطق دزفول، شوش، ماهشهر و اهواز اکنون با مشکل تامین سوخت مواجه هستند.

چندی پیش تعدادی از کشاورزان دزفولی با ماشین آلات کشاورزی خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان خواستار افزایش سهمیه سوخت کشاورزی این منطقه شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84855228/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88

رئیس اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی خوزستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از وضعیت تخصیص سوخت برای آماده سازی برداشت های پاییزه انتقاد کرد و گفت: در کمپین کشاورزی 1400 تا 1401 از مجموع 250 میلیون سوخت. لیتر سوخت درخواستی، 205 میلیون لیتر برای کل بخش کشاورزی تخصیص یافت در حالی که نیاز واقعی بخش کشاورزی بیشتر از مقدار آن است.

وی ادامه داد: بخشی از ماشین آلات کشاورزی مانند تراکتور برای جابجایی کالا و نیروی انسانی استفاده می شود و 20 درصد سوخت در بخش غیرکشاورزی مربوط به این مصارف است.

بیاض با اشاره به اینکه شرکت پخش فرآورده های نفتی خوزستان مصوبات شورای کشاورزی در حوزه تامین سوخت را رعایت نکرده است، افزود: علاوه بر تامین سهمیه 205 میلیون لیتری، 20 درصد سهمیه معادل 40 میلیون لیتر به به بخش کشاورزی برای مصارف غیرکشاورزی تخصیص داده شود که انجام نشده است.

نعمت الله نجفی افزود: افزایش سهمیه سوخت کشاورزان خوزستان در سامانه یکپارچه وزارت نفت ثبت و تخصیص یافته است و امکان اختصاص سهمیه جدید به کشاورزان استان را نداریم.

حسن بی نیاز با اشاره به اینکه سهمیه سوخت کشاورزان خوزستانی در سال زراعی جاری به پایان رسیده است و کشاورزان استان با سختی فراوان سوخت مورد نیاز خود را از کامیون داران خریداری می کنند، افزود: جامعه ملی توزیع کننده فرآورده های نفتی خوزستان نیاز به کشاورزان دارد. سوخت فراهم کند

وی بیان کرد: این شرکت بر اساس تحلیل های کارشناسی به تمامی تعهدات خود برای اختصاص سهمیه سوخت به کشاورزان عمل کرده است که مهمترین آن سطح زمین زیر کشت است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوزستان در پاسخ به تقاضای کشاورزان استان به ویژه کشاورزان ماهشهری گفت: سهمیه 205 میلیون لیتری بخش کشاورزی استان برای کمپین کشاورزی جاری تحویل جهادکشاورزی و جهاد کشاورزی شده است. کشاورزی وظیفه توزیع سوخت بین کشاورزان را بر عهده دارد.

وی با تاکید بر اینکه خوزستان با 14 درصد از کل تولید محصولات کشاورزی قطب کشاورزی کشور است، گفت: تاخیر در تامین سوخت کشاورزان استان در سال زراعی آینده با چالش جدیدی در معیشت کشاورزان مواجه خواهد شد.

وی گفت: روزانه ده ها کشاورز ماهشهری به سامانه صنفی کشاورزی مراجعه می کنند و تقاضای سوخت برای ماشین آلات کشاورزی می کنند تا مزارع خود را برای کشت پاییزه آماده کنند.

وی سخنان مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خوزستان مبنی بر اینکه این شرکت با تامین تمام سوخت تخصیص یافته به تعهدات خود عمل کرده است را نپذیرفت.

چندی پیش آقارضا فتوحی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در جلسه شورای کشاورزی استان گفت: این انصاف نیست که کشاورزان استان که منبع اصلی سوخت کشور هستند به سوخت نیاز داشته باشند. .

محسنی ادامه داد: کشاورزان ماهشهری در تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی و خرید آن از کامیون داران بیش از 10 برابر نرخ مصوب مشکل دارند و توان مالی آنها پاسخگو نیست.

رئیس اداره فناوری های مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی خوزستان خواستار اقدام استاندار خوزستان برای ترغیب وزارت نفت به اختصاص سوخت برای آماده سازی برداشت های پاییزه شد.

مدیر جهاد کشاورزی ماهشهر نیز به خبرنگار ایرنا گفت: تا سه سال پیش سهمیه سوخت ماهیانه هر تراکتور 1200 لیتر بود که اکنون این سهمیه به 300 لیتر کاهش یافته است.

یوسفی افزود: تا سوخت رسانی به کشاورزان ماهشهری، محصول پاییزه این منطقه با چالش مواجه خواهد شد.

وی افزود: تاکنون مکاتبات زیادی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خوزستان برای افزایش سهمیه سوخت کشاورزان انجام شده اما سهمیه سوخت افزایش نیافته است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار