کشاورزان و باغداران باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از یخ زدگی محصولات انجام دهند


اردبیل-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به کشاورزان و باغداران توصیه کرد در روزهای آینده نسبت به حفظ محصولات خود در برابر سرمازدگی اقدامات لازم را انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069667/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار