کشاورزی ایران در سال 2022; از رشد دو رقمی تولید گندم و برنج تا افزایش صادرات لبنیات

صادرات لبنیات ایران در سال زراعی 2022 شاهد رشد چشمگیر 14 درصدی بوده و از 1.22 میلیون تن در سال قبل به 1.394 میلیون تن در سال جاری رسیده است.

این سازمان بین المللی همچنین میزان تولید ذرت ایران برای سال زراعی 2022 را 1.3 میلیون تن و تولید جو ایران را 3 میلیون تن برآورد کرد که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. تولید دانه های روغنی نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل و 0.9 میلیون تن باقی مانده است.

علیرغم افزایش تولید داخل، برای تامین تقاضا، واردات برنج در سال جاری 12 درصد افزایش یافت و به یک میلیون و 800 هزار تن رسید. سال قبل 1.6 میلیون تن برنج وارد کشور شد.

* تولید برنج ایران 300 هزار تن افزایش یافت

این گزارش میزان تولید گندم ایران در سال زراعی 2022 را 13 میلیون تن برآورد می کند که رشد قابل توجه 25 درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می دهد. ایران سال گذشته به دلیل خشکسالی 10.4 میلیون تن گندم تولید کرد.

بر این اساس واردات گندم ایران نیز در سال جاری 37 درصد کاهش داشته است و در حالی که ایران در سال گذشته 7.9 میلیون تن گندم وارد کرده بود، امسال این رقم به 5 میلیون تن کاهش یافت.

در حالی که در سال گذشته تولید لبنیات ایران 8 میلیون و 531 هزار تن اعلام شده بود، این رقم با 0.5 درصد افزایش در سال زراعی 2022 با وجود حذف ارز 4200 تومانی به 8 میلیون و 577 هزار تن رسید. واردات لبنیات ایران امسال با 3 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 100 هزار تن رسید.

اما تولید گوشت مرغ با کاهش 3 درصدی نسبت به سال 2021 مواجه شد و به 2.107 میلیون تن کاهش یافت. سال قبل 2 میلیون و 183 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946898/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7

به دنبال افزایش تولید داخلی غلات در ایران، واردات این محصول کاهش یافته و کل واردات غلات ایران در سال 2022 بالغ بر 18.3 میلیون تن برآورد شده است که نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشته است.

فائو مجموع ذخایر غلات ایران را در پایان سال 2022 12.7 میلیون تن برآورد کرده است. بر اساس پیش بینی فائو، ذخایر غلات ایران در سال جاری 23 درصد افزایش می یابد که این میزان در سال گذشته 10.3 میلیون تن بود. تخمین زده می شود که 8.5 میلیون تن از کل ذخایر غلات ایران که 12.7 میلیون تن در سال 2022 است به ذخایر گندم وابسته است. میزان ذخایر گندم ایران در سال گذشته 6.4 درصد اعلام شد.

بر اساس گزارش این سازمان بین المللی، تولید برنج ایران در سال زراعی 2022 با 300 هزار تن معادل 15 درصد افزایش از 2 میلیون تن در سال قبل به 2.3 میلیون تن در سال زراعی 2022 رسیده است.

* رشد 25 درصدی تولید گندم ایران در سال زراعی 2022

به گزارش ایرنا، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در تازه ترین گزارش چشم انداز جهانی غذا میزان تولید غلات ایران در سال زراعی 2022 را 19.5 میلیون تن برآورد کرد. امسال تولید غلات ایران 16 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. فائو تولید غلات ایران را 16.8 میلیون تن برای سال زراعی 2021 برآورد کرده بود.

برآوردهای فائو از تولید و تجارت گوشت و شیر ایران در سال زراعی 2022 نشان می دهد که هدف گذاری 4200 تومانی در سال جاری تأثیر منفی بر اقتصاد ایران این بخش نداشته است و حتی تولید گوشت قرمز و شیر ایران نیز افزایش یافته است.

* تولید بیش از 3 میلیون تن گوشت در ایران در یک سال

تولید گوشت قرمز تحت تاثیر کاهش ارز 4200 قرار نگرفت و در سال 2022 با افزایش مواجه شد. تولید گوشت گوساله با 3 درصد افزایش به 568000 تن رسید. تولید گوشت گوسفند نیز با رشد یک درصدی به 344 هزار تن رسید.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار