کشاورزی قراردادی، تضمین اجرای الگوی کشت و صرفه جویی در تولید


سمنان – ایرنا – “کشاورزی قراردادی” راهکاری موثر برای تشویق کشاورزان به اجرای “طرح کشت نمونه” برای نجات اراضی بحران زده از کم آبی و ایجاد فرصت برای تامین محصولات راهبردی مورد نیاز کشور و حیات مردم. فردا مورد توجه ویژه دولت سیزدهم است. راهبردی که می تواند کشاورزی را اقتصادی و رونق بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944489/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار