کشاورزی قراردادی مفیدترین راه برای خروج دولت از بازار کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی پیمانی مفیدترین راه خروج دولت از بازار کشاورزی و واگذاری این امر به بخش خصوصی است.

وزیر جهاد کشاورزی وجود یک انجمن قدرتمند متشکل در حوزه کشاورزی، دامپروری و طیور را مورد تاکید قرار داد و گفت: این انجمن قدرتمند می تواند برای تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد.

ساداتی نژاد همچنین از تسهیل واردات و صادرات در کشور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان غذا و داروی ایران و سازمان ملی استاندارد، 18 هزار سطح از حد باقیمانده سموم (MRL) بازنگری شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950192/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

ساداتی نژاد همچنین تسویه تعهدات ارزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش می کنیم این مشکل را به نفع صادرکنندگان حل کنیم و برای شیرکشک نیز تسویه تعهدات ارزی انجام شده است.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران، نگاه دولت به بخش کشاورزی را مثبت دانست و افزود: دغدغه های شما در حوزه کشاورزی است. زمینه تولید در بخش کشاورزی مانند ما و کشور است. بنابراین، سطح اعتماد متقابل باید افزایش یابد تا منجر به انتقال فعالیت ها از دولت به بخش خصوصی شود.

وی همچنین به رایزنی با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: رایزنی با بانک مرکزی انجام شده تا قرارداد کشاورزی قراردادی کشاورزان به عنوان وثیقه در بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار