کشت قراردادی در 14 هزار هکتار از اراضی آبی کردستان اجرا شد.


سنندج – ایرنا – روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: کشت قراردادی در سال زراعی جاری در سطح 14 هزار و 730 هکتار از اراضی آبی استان اجرا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973585/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار