کشت قراردادی در 20 هزار هکتار از مزارع گندم استان سمنان اعلام شد.


سمنان – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: زراعت قراردادی در قالب کشت گندم در مساحت 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان برنامه ریزی و ابلاغ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960354/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار