کشت قراردادی در 91 درصد از مزارع گندم سیستان و بلوچستان اجرا شده است


زاهدان – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: طرح کشت پیمانی گندم به دلیل مزایایی که دارد مورد توجه گندمکاران استان قرار گرفته است به طوری که امسال این طرح در 91 درصد از مزارع گندم این استان اجرا شده است. منطقه


منبع: https://www.irna.ir/news/85011575/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار