کشت قراردادی گندم در خراسان جنوبی عملیاتی شد


بیرجند – ایرنا – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی می گوید: کشت قراردادی گندم در این استان عملیاتی شده و تاکنون در 56 هکتار با مشارکت 12 کشاورز این نوع کشت را داشته ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961972/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار