کشت هزار هکتار ذرت بذری در کشاورزی و صنعت مغان هدف گذاری شد.


اردبیل-ایرنا- مدیرعامل شرکت کشاورزی و دامپروری مغان گفت: امسال هزار هکتار بذر ذرت با هدف رونق تولید و اشتغال در اراضی این شرکت کاشته می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072947/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار