کشت گلخانه ای راهکاری برای غلبه بر استرس کم آبی در خمین است


خمین – ایرنا – کشت گلخانه ای به عنوان روشی پیشرفته برای تامین منابع و تولید محصولات کشاورزی، راهکاری مهم در مناطق کم آبی مانند خمین برای غلبه بر استرس کم آبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156810/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار