کفتارها لانه های خود را با جوجه تیغی ها و زگیل ها به اشتراک می گذارند

تصاویر دوربین تله …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2370932-hyenas-seen-sharing-their-dens-with-porcupines-and-warthogs/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مارک دوپو-دزورمو در دانشگاه یورک در تورنتو و همکارانش کفتار خالدار را زیر نظر داشتند (کیبل کیبل) لانه ها به عنوان بخشی از یک مطالعه بزرگتر از گوشتخواران در منطقه حفاظت شده بازی Lewa هنگامی که آنها به شواهدی مبنی بر اشتراک لانه بین شکارچی و طعمه برخورد کردند، اولین باری است که چنین پدیده ای در آفریقا مشاهده می شود.

خارپشت ها و زگیل ها اغلب توسط کفتارهای خالدار شکار می شوند، اما اکنون هر سه گونه در کنار هم در یک لانه در شمال کنیا دیده شده اند.

کفتارهای خالدار با همبستگان غیرمحتمل دیده شده اند

عکس ماری لمرل / آلامی استوک

توسط احمد گل کار

احمد گل کار